Om Stiftelsen

STiftelsen för Utveckling av Futsal i Sverige är en fond för oss eldsjälar i futsal. Stiftelsens syfte är att med insamlade medel stödja och stimulera utveckling av futsal i Sverige. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser. Du kan donera pengar till Stiftelsen eller ansöka om medel för initiativ ur denna. Medel ur fonden delas ut fortlöpande vartefter ansökningar kommer in, dock maximalt 50% av fondens totala tillgångar. Fonden är även förvaltare av den årliga Futsalgalan™ där eldsjälar och bra spelare hyllas med medel ur fonden samt får beröm och uppmärksamhet.

Stiftelse enligt Wikipedia

”En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. Stiftelsen styrs av ett stiftelseförordnande, som bland annat anger hur förmögenheten ska användas (ändamålet), genom vilken verksamhet ändamålet ska tillgodoses och vem eller vilka som är möjliga mottagare (destinatärer) av förmåner från stiftelsen. Själva dokumentet som stiftelseförordnandet finns nedtecknat i kallas stiftelseurkund. En stiftelse ska förvaltas av en styrelse eller en förvaltare. Alla stiftelser står under tillsyn av en länsstyrelse.”

Stiftelsens styrelse består av
 • Ordförande: Ove Holmberg
 • 3-5 ledamöter: Johan Ivhall (mitt), Joakim Eriksson (öst), Mathias Etéus (väst). Syd och norr vakant.
 • Revisor: Carina Hedrum (PBAB Redovisning och revision AB)
Stiftelsens syfte enligt stiftelseurkunden

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera utveckling av futsal i Sverige. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser. Anslagen skall ske i enlighet med de principer som anges i stadgarna, och som varit vägledande för Ove Holmberg i sitt arbete med utveckling av futsal i Sverige. Insamlingsstiftelsen ska dessutom verka för att information sprids om futsal i Sverige samt att integration skapas med futsal som verktyg.

Insamlingsstiftelsens administration ska skötas på sätt som anges i stadgar som antagits samtidigt med denna stiftelseurkund.

Pengar som inflyter efter uppropet skall främja stiftelsens ändamål.

För vidare information se stadgarna.

Ansök

Om du vill ansöka medel från Stiftelsen bör du först ha gjort en verifierad gärning inom futsal i Sverige och sedan ha en idé om vad du vill göra – ett projekt eller något som gynnar futsal i Sverige och  något nyskapande som ingen annan gjort tidigare som tar futsal i Sverige framåt.

Ansök här

Donera

Vill du skänka pengar till stiftelsen så vet du att de går oavkortat tillbaka till eldsjälar inom Svensk futsal, exklusive administrativa kostnader. Vi skickar dig då årsredovisningen för full transparens vid donationer över 100:-. För donationer över 10.000:- erbjuds du en plats i styrelsen i mån av plats. Skänk via vårt swishkonto 1230053843 eller bankgiro 887-1691. Ange ditt namn eller organisation så blir du med på listan nedan oavsett belopp.

Donationer
 1. Ove Holmberg
 2. Anna Karin Wålarö
 3. Göran Dovervik
 4. Siw Forsell
 5. Eva Malmros
 6. Johan Ivhall
 7. Andres Moncada Henao
 8. Mathias Etéus
 9. Joakim Eriksson

Futsalgalan™

Futsalgalan™* har under siten futsal.se funnits sedan 2005 och är en hyllning till de som jobbar hårdast inom Svensk futsal. Från 2017 är Futsalgalan™ i STUFS regi och här utser vi vinnare inom följande kategorier:

Vi hoppas dock att Svenska fotbollförbundet eller Svensk Elit Fotboll skall visa  intresse fullt ut för futsal och ta över denna gala från oss, så de som förtjänar det, får samma uppmärksamhet som dam- och herrfotboll får. Tills dess fortsätter vi varje år att hylla våra hjältar inom futsal här.

Tidigare har vi även haft kategorierna

Men har valt att lägga dessa i träda tills det finns en RIKTIG Futsalgala™.

*)™ innebär ett registerat varumärke för att garantera seriositeten kring utnärkelsen inom futsal.