Ansök

Om du vill ansöka medel från Stiftelsen bör du först ha gjort en verifierad gärning inom futsal i Sverige och sedan ha en idé om vad du vill göra – ett projekt eller något som gynnar futsal i Sverige och helst något som ingen annan gjort tidigare.Ansökningarna behandlas två gånger årligen och skall vara oss tillhanda senast 1 mars och 1 november.

Ansök här