Om Stiftelsen

STiftelsen för Utveckling av Futsal i Sverige är en fond för oss eldsjälar i futsal. Stiftelsens syfte är att med insamlade medel stödja och stimulera utveckling av futsal i Sverige. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser. Du kan donera pengar till Stiftelsen eller ansöka om medel för initiativ ur denna. Medel ur fonden delas ut fortlöpande vartefter ansökningar kommer in, dock maximalt 50% av fondens totala tillgångar. Fonden är även förvaltare av den årliga Futsalgalan™ där eldsjälar och bra spelare hyllas med medel ur fonden samt får beröm och uppmärksamhet.

Var vision ar att futsal ska vara en jämlik idrott. Med det menar vi att futsal ska ha samma förutsättningar som de etablerade idrotterna. Till exempel goda träningsmojligheter och utbildade ledare. Därfor verkar vi för en positiv debatt och informationsspridning som för utvecklingen framåt inom dessa och andra områden tillsammans med de organisationer som förvaltar futsal i Sverige, SvFF och SEF.

Som styrelsemedlem sitter du pa livstid eller tills du sager till. Jobbet bestar i att tycka till om futsal i Sverige, vara jury i Futsalgalan samt bevilja eller avsla bidrag. Detta gor vi genom virtuella styrelsemoten nar det behovs. Vi ser helst att ledamoterna har skiftande geografisk harkomst.

Vissa liknelser kan ses med Svenska akademin som forvaltar och utvecklar det svenska språket. Vi hoppas kunna vara mer tranparenta dock.

Stiftelse enligt Wikipedia

”En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. Stiftelsen styrs av ett stiftelseförordnande, som bland annat anger hur förmögenheten ska användas (ändamålet), genom vilken verksamhet ändamålet ska tillgodoses och vem eller vilka som är möjliga mottagare (destinatärer) av förmåner från stiftelsen. Själva dokumentet som stiftelseförordnandet finns nedtecknat i kallas stiftelseurkund. En stiftelse ska förvaltas av en styrelse eller en förvaltare. Alla stiftelser står under tillsyn av en länsstyrelse.”

Stiftelsens styrelse består av
  • Ordförande: Ove Holmberg
  • 3-5 ledamöter: Hanna Wahlstedt, Joakim Eriksson.
  • Revisor: Carina Hedrum (PBAB Redovisning och revision AB)
Stiftelsens syfte enligt stiftelseurkunden

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera utveckling av futsal i Sverige. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser. Anslagen skall ske i enlighet med de principer som anges i stadgarna, och som varit vägledande för Ove Holmberg i sitt arbete med utveckling av futsal i Sverige. Insamlingsstiftelsen ska dessutom verka för att information sprids om futsal i Sverige samt att integration skapas med futsal som verktyg.

Insamlingsstiftelsens administration ska skötas på sätt som anges i stadgar som antagits samtidigt med denna stiftelseurkund.

Pengar som inflyter efter uppropet skall främja stiftelsens ändamål.

För vidare information se stadgarna.