#Hallaråtalla (och inte bara Handboll och Innebandy)

Vi läser på Twitter om Innebandyns utvecklingschefs inlägg om ett upprop till Sveriges kommuner att ”stå emot” futsal och ställer oss frågan var ödmjukheten och förändingsviljan är hos Innebandyförbundet? Är man stor ska man vara snäll.

Länk till Karl-Eriks blogginlägg

Länk till utvecklingschefens Tweet.


Först en faktaruta

 

 • Futsal har funnits som idrott sedan 1930, innebandy sedan 1967.
 • Futsal i Sverige har funnits sedan 2003, innebandy sedan 1967.
 • Futsal har globalt sett 30 miljoner utövare, innebandy 323.000.
 • Futsal i Sverige har 172.000 licensierade utövare och därmed Sveriges största inomhusidrott före innebandy med 130.000.
 • Antal föreningar som utövar futsal är idag ca 400, innebandy 940 (sedan de slutade mäta 2015 på grund av vikande siffror?).
 • I Stockholm bedöms ca 50% (mål 25%) av ungdomarna vara inaktiva. Endast 1% av Stockholms inaktiva ungdomar i Stockholm önskar spela Innebandy. Futsal/fotboll ca 10%.
 • Hallfördelningen i Stockholm är Innebandy 33%, Basket 32%, Handboll 25%, Futsal 6%. Detta att ställas i kontrast till att Innebandyn i Stockholm står för 7% av närvarotillfällena.
 • Utfallet av nyttjade halltider 2017-2018 är att futsal nyttjade 17% att jämföras med tilldelning på 6%. 11% av tiderna var alltså återbud från de andra idrotternas överkapacitet på halltider.
 • I Stockholm nekas futsal halltider för ungdomar, endast seniorer i högsta ligan får halltider medan ungdomarna i handboll och innebandy får tre tider i veckan.
 • 90% av killarna som utövar futsal har invandrarbakgrund. 99% av killarna som utövar innebandy har det inte.
 • Futsal är sedan 2014 klassat som inomhusidrott i Stockholm på skrivelse från Stockholms fotbollförbund.
 • Futsal är sedan 2014 klassat som inomhusidrott i Stockholm på skrivelse från Stockholms fotbollförbund.

En utvecklingschef på Innebandyförbundet har i en Tweet ifrågasatt futsal som en inomhusidrott. Det kan inte vara lätt att vara utvecklingschef för ett förbund som stagnerar, säkert på grund av futsal som ju är roligare? Det var ju därför Innebandy växte på sjuttiotalet då alternativen inte var lika roliga med grus och lera. Futsal däremot är den sport som nu växer snabbast i Sverige och är nu om innebandyn som den största inomhusidrotten, vilket även det måste vara jobbigt. Kanske därav utvecklingschefens huvudvärk och trumpskhet.

Innebandy VM pågår nu tror jag, eller var det bandy? Nåväl samma sak väl? Samma resultat i alla fall (30-0) och att dessa idrotter aldrig blir OS idrotter är ett kvitto på hur små de är utanför Sundbyberg, så tweeten är kanske bara ett trumpsk i klaveret från en resignerad utvecklingschef, inte värt att bemöta. Men detta är första gången som de ursvenska idrotterna nämner futsal i sociala media, trots att vi vet att futsal finns på förbundens dagordning som det största hindret mot ”deras” idrotter och taktiken har hittills varit att tiga ihjäl problemet. Vi tackar härmed för debatten.

Jag minns när Innebandyn föddes långt innan utvecklingschefen var född(?). Det var på skolgården, i lekparken och på gatan – utomhus. Vi spelade året om. Senare vi fick plastklubbor på gympalektionen, men dessa spelade vi utomhus med tills bladen var 1 cm tunna. Senare kom den organiserade innebandyn och ville spela inne och ha halltider från handbollen och basketen. Var innebandyn då, lika jobbiga som futsal är nu?

Utvecklingschefen orerar om att futsal och fotboll är samma idrott och bör spelas utomhus. Den argumentationen är ytterst fattig och inte värd en diskussion men han nämner också att de då borde vara i olika förbund. Där har utvecklingschefen sin enda poäng, men återigen glöm inte era rötter. Ni började inom landhockeyförbundet och blev sedan eget förbund. Under den inkubationstiden, spelade ni bara ute då?  I Stockholm är dock detta en ickefråga då Idrottsförvaltningen för länge sedan accepterat futsal som en egen inomhusidrott. De uppfinner dock nya hinder för oss som vi mejar ner hela tiden. Så är det dock inte i alla kommuner, därav Karl-Eriks utmärkta blogginlägg. Men om nån undrar så är fotboll lika likt futsal, som handboll är likt basket och innebandy är likt ishockey. Debatten om idrotternas likheter och skillnader är dock helt utan värde, det är deras respektive behov samt efterfrågan som är värdefullt.

Det enda vi är överens om herr utvecklingschef är hallbristen. Framför allt i Stockholm hämmar den idrotten och ytterst folkhälsan. Det är en verklighet vi får leva i framöver då det inte är möjligt att bygga ikapp trots svulstiga löften i senaste kommunalvalet som spruckit på grund av omfattande renoveringar istället för nybygge. Det vi måste göra är att samsas med de få tider vi har i all framtid. Stockholms idrottsförvaltning, med Idrottsnämnden i spetsen, är på innebandys sida och duckar bra för denna debatt.  Men du har nog tur ett par år till innan modiga politiker vågar ta sitt ansvar för väljarna. Kanske redan till höstens val?

Men här vill jag lyfta ett varningens finger att våra hallar kommer svämma över av fotbollsföreningar som med futsal som täckmantel får tilldelning och nolltaxa. Där lägger jag ansvaret på Stockholms fotbollsförbund att se till att det rensas ut bland de som idag fuskar. Som exempel får idag en av de största fotbollsföreningarna i Sverige 137 st halltider i februari till nolltaxa då de ansökt som futsalsektion som de inte har. En vinst på ca 30.000:- i månaden för den klubben. Jag uppskattar att det försvunnit mer än 1 miljon kr ur stadens kassa samma väg de senaste åren. Det är på detta sätt futsal får dåligt rykte och vi vill, skilt från fotbollen, skapa en hållbar plan för hallarnas nyttjande, där folkhälsan går först, inte vilken idrott som spelas.

Men hur kommer vi vidare till konstruktiva samtal? Vi hävdar att detta främst är ett Stockholmsproblem, därför bör Stockholmsidrotten men ordförande Peter Larsson i spetsen ta sitt ansvar att stödja specialdistriktsförbunden i Stockholmsdistriktet till konstruktiv lösning tillsammans med Idrottsförvaltningen. När väl Stockholm lärt sig kan nog de andra kommunerna det också. Det är inte de inkompetenta tjänstemännen eller konflikträdda politikernas fel, det är idrotten som måste självorganisera sig och ta ansvar för sin egen utveckling. Vi undrar dock om utvecklingschefen kommer till förhandlingsbordet, då denne inte har något att vinna, för 33% i halltid kommer han aldrig slå i framtiden.

Tack för din Tweet herr utvecklingschef, den lyfte problemet upp till ytan. Vi behövde den serven och förhoppningsvis kan vi tillsammans utveckla idrotten (även innebandyn) i dialog mellan idrotterna.  Vi introducerar därför här hashtagen #hallaråtalla där debatten kan fortsätta. Futsal är här nu, där innebandyn var för 30 år sedan. DET kallas utveckling, varsågod och skölj.

/Styrelsen i Stufs