Verksamhetsberättelse

2018

Styrelsen har bestått av Mathias Etéus, Johan Ivhall, Joakim Eriksson och Ove Holmberg.

Vi har haft kontinuerliga styrelsemöten via chat (Slack).

Vi har ej betalat ut löner eller arvoden.

Vi har belatat 2.753 SEK i administrativa avgifter.

Under verksamhetsåret har vi samlat in 600 SEK i donationer.

Vi har fått en ansökning om bidrag men ej delat ut något.

Vi har dragit igång Futsalgalan med vinnare i följande kategorier:

2017

Styrelsen har bestått av Mathias Etéus, Mikko Seppelä och Ove Holmberg.

Vi har haft kontinuerliga styrelsemöten via chat (Slack).

Under vårat första verksamhetsår har vi samlat in 11.529 SEK och delat ut 3.000 SEK till IFK Göteborg Futsal för deras satsning på att sprida futsal bland ungdomarna i Angered.

Vi har dragit igång Futsalgalan med kategorierna Årets ledare, Årets spelare och Årets domare. Röstningen slutfördes 2018 varför detta kommer i nästa verksamhetsberättelse.